Kieswijzer Meerhoven

Vraag 7: Parkeeroverlast airportbezoekers

Meerhoven ervaart al jaren overlast van airportbezoekers die hun auto gratis in de wijk parkeren en vervolgens met de bus naar Eindhoven Airport gaan. Tot nu toe houdt de gemeente (tevens medeaandeelhouder van Eindhoven Airport) vast aan één oplossing en dat is betaald parkeren. Hiervoor dienen bewoners een parkeervergunning te kopen.

Bent u het met ons eens dat zowel Eindhoven Airport als de gemeente Eindhoven haar verantwoordelijkheid dienen te nemen en bewoners niet financieel mogen laten opdraaien voor de parkeeroverlast? Wat kunt en wilt u in dit dossier voor de bewoners van Meerhoven betekenen? Goed om te weten: financiering vanuit het Leefbaarheidsfonds is beperkt tot een periode van maximaal twee jaar en is dus geen toekomstbestendige oplossing.

Het is als eerste een verantwoordelijkheid van Eindhoven Airport om in voldoende parkeervoorzieningen te voorzien. Ze hebben miljoenen op de bank om daarbij neveneffecten op te lossen. Wat GroenLinks betreft is de airport aan zet om te komen tot oplossingen om de omliggende wijken te ontlasten. Aan de andere kant is het werken met parkeervergunningen ook een oplossing. We zien dit op alle drukke plekken in de stad, zoals in het centrum of op Strijp-S als een uitkomst voor de inwoners. Het is voor een gemeente niet mogelijk om hier anders in te staan en dat begrijpen wij ook, maar mogelijk is daar via Eindhoven Airport wel een oplossing voor te vinden.
Wij herkennen de parkeeroverlast die in de buurt wordt ervaren doordat airportbezoekers parkeren in de wijk. We hebben de foto in het ED gezien waar vakantiegangers met de taxi worden teruggebracht naar hun geparkeerde auto.

U stelt in uw vraag dat de gemeente de wijkbewoners adviseert om betaald parkeren aan te vragen waarmee ze de wijkbewoners laat opdraaien voor de overlast.
Je kunt dat ook anders interpreteren: betaald parkeren is de enige maatregel die echt helpt waarbij de wijkbewoner een gering bedrag per maand betaalt (4-6 euro) als dekking van de kosten. Zolang er niet sprake is van betaald parkeren heeft de gemeente geen instrument waarop zij kan handhaven. Tegelijkertijd hebben we in Eindhoven beleid waarbij de gemeente betaald parkeren niet oplegt aan de inwoner, maar het wordt pas ingevoerd op verzoek van de bewoners.

Ook in andere buurten hebben wijkbewoners betaald parkeren aangevraagd tegen overlast van parkeerders in hun straat. Bv in wijken dicht bij het centrum, waar mensen in de straten parkeerden om vervolgens te gaan winkelen of werken in de binnenstad. Activiteiten die horen bij het wonen in een stad. Met het ingaan van betaald parkeren is de overlast verdwenen.

Kortom: met het aanvragen van betaald parkeren heb je als wijkbewoner een eenvoudig en effectief middel in handen, wat in andere wijken ook gebruikt wordt. Samen leven in een stad betekent samen oplossingen zoeken voor spanningen in de beperkte ruimte.

Dit is natuurlijk een langlopend probleem en het zou goed zijn als we hier de komende tijd eindelijk aan kunnen gaan werken. Wij denken dat een structurele bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds zou moeten kunnen en dat dit de oplossingsrichting is waar we aan moeten denken. Het leefbaarheidsfonds moet ook aan overlastbestrijding doen door de Airport en daar is dit een mooi voorbeeld van. We vinden bovendien dat de pot van het leefbaarheidsfonds beter gevuld moet worden aangezien de Airport (uitgezonderd de gevolgen van corona) winst maakt. Daarnaast zou de gemeente op korte termijn kunnen onderzoeken welke out of the box mogelijkheden er zijn om de overlast aan te pakken met een project. Zo zou je bijvoorbeeld melding moeten kunnen maken van auto’s die er langer dan een paar dagen staan. Op basis van het kenteken kan de eigenaar gebeld worden en aangezegd kunnen worden om de auto binnen 24-uur te verwijderen. Anders kan de gemeente de auto laten wegslepen op kosten van de eigenaar bijvoorbeeld. Dat kost de gemeente wel een flinke investering maar kan de overlast wel beperken en het laat een duidelijk signaal uitgaan.

De gemeente moet aandacht geven aan bekendheid van P&R zodat mensen de auto daar kunnen parkeren. Als laatste redmiddel kan er – als meer dan 50 procent van de inwoners van Meerhoven het willen – betaald parkeren ingevoerd worden.
Het Ouderen Appel – hart voor Eindhoven maakt zich sterk voor een Light rail connectie tussen Eindhoven Centraal en Airport Eindhoven, en tussen de omliggende dorpen. Het probleem is in het verleden ontstaan, toen de parkeerfaciliteiten bij Eindhoven Airport beperkt waren en lijn 401 de enige busverbinding was tussen Eindhoven station en Eindhoven Airport. De beste oplossing zou zijn als lijn 401 zou eindigen bij het Flight forum, maar dat is geen zaak van de gemeente, maar van de Provincie en de OV vervoerder.
De oplossing is om met elkaar mogelijkheden te bedenken die dit ongemak wegnemen. In de nieuwe periode na de verkiezing zou dat een mooi onderwerp zijn om bespreekbaar te maken met de buurt en de raad. Kom daar graag op terug na de verkiezingen.
ChristenUnie Eindhoven zal niet ingaan op de vragen die u voorlegt en wel om de principiële reden dat u in deze tijd – voorafgaand aan de verkiezingen – politici tot elke uitspraak kunt verleiden als dat in zijn/haar ogen stemmen oplevert. We zitten in de raad op de eed dat we daar gekozen zijn zonder ‘last of ruggespraak’ en vooraf committeren aan standpunten van belangengroepen voelt voor ons strijdig met dat uitgangspunt.
Om de parkeeroverlast van de passagiers en bezoekers van Eindhoven Airport tegen te gaan, heeft de gemeente de parkeervergunning ingevoerd in Meerhoven. Wij zijn van mening dat de bewoners niet voor de kosten mogen opdraaien. Deze dienen gedragen te worden door de eigenaren van Eindhoven Airport. De financiering dient op een andere wijze te gebeuren dan uit het Leefbaarheidsfonds.

De bewoners hebben een aantal praktische voorstellen om de overlast terug te dringen. Wij denken dat bewoners hun wijk het beste kennen en dat de gemeente serieus naar zulke ideeën moet kijken. Het is een gezamenlijk probleem, wat niet op de bewoners afgewenteld moet worden.

FVD vindt het absurd dat inwoners een parkeervergunning dienen te kopen. Wij willen dat inwoners gratis een parkeervergunning krijgen. Betaald parkeren zien wij echter ook niet als oplossing voor het probleem. Wij zien liever dat de parkeerschijf wordt gebruikt (meer blauwe zones dus). Op deze manier hoeft niemand financieel de dupe te zijn maar wordt het probleem van airportbezoekers die hun auto gratis in de wijk parkeren aangepakt.
Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport moet krimpen, hiermee verlaagt ook het aantal reizigers. Ook willen wij dat de gemeente volop gaat inzetten op duurzame mobiliteit waaronder het openbaar vervoer. Door de reizigers, maar ook de inwoners van Eindhoven, een aantrekkelijk en schoner alternatief te bieden, zetten wij in op het verlagen van gemotoriseerd verkeer en zal er ook minder parkeerbehoefte zijn.
Op zich zou Eindhoven Airport zich verantwoordelijk behoren te voelen en zijn voor alle benodigde parkeervoorzieningen, omdat Eindhoven Airport zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van de parkeerdruk. Eindhoven Airport haalt trouwens ook aanzienlijke revenuen uit het parkeren. Het tegengaan van het parkeren elders is daarmee niet alleen een ( morele) verplichting, maar  levert dus ook direct geld op. Het betalen van de parkeervergunningen behoort daarmee gewoon een onderdeel te zijn van de parkeerbusinesscase van Eindhoven Airport en door Eindhoven Airport gefinancierd te worden. Indien het tijd vergt om dat formeel en structureel goed te regelen, kan het tot dat moment, vanuit het leefbaarheidsfonds of de revenuen die de gemeente uit Eindhoven Airport ontvangt betaald worden. En eigenlijk zouden in het laatste geval ade andere aandeelhouders ook moeten bijdragen.

De volgende partijen hebben niet gereageerd: