Leden van de werkgroep Energie binnen Duurzaam Meerhoven zijn actief in de klimaatmissie van de gemeente Eindhoven. Heb je interesse om een steentje bij te dragen aan deze missie? Sluit je dan aan bij één van de vele projecten die het verduurzamen van Eindhoven kunnen versnellen.

De gemeente Eindhoven heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te kunnen bereiken heeft de gemeente samen met de gemeente Helmond een klimaatactieplan opgesteld. In totaal stellen 100 geselecteerde steden een klimaatactieplan op. Deze steden krijgen vanuit de EU ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek. Van de 100 geselecteerde steden zijn er zes uit Nederland: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven/Helmond, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Klimaatcontract
Samen met inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen in Eindhoven en Helmond is vorig jaar het Klimaatcontract Eindhoven en Helmond opgesteld. Het klimaatactieplan maakt hier onderdeel van uit. Tijdens verschillende bijeenkomsten is invulling gegeven aan de vier stadsthema’s: Vitale Binnenstad, Leefbare Wijken, Robuuste Regio en Bestendige Bedrijvigheid. Op basis hiervan zijn verschillende projecten voor het versneld verduurzamen van Eindhoven en Helmond opgesteld. Deze projecten en de status daarvan vind je op de site wat-als-het-ons-lukt.vercel.app/projecten.

Interesse?
Heb je interesse in deze projecten of wil je graag actief deelnemen? Dat kan, stuur dan een email naar voor meer informatie en inlichtingen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de klimaatmissie op de website van de gemeente Eindhoven. Meer informatie over verduurzaming in Meerhoven kun je vinden op de website van Duurzaam Meerhoven.