Politiecomplex Land Forum

Gemeente Eindhoven en politie willen op Land Forum een groot politiecomplex realiseren. Op het deels braakliggende terrein aan de oostzijde van Grasrijk wil men onderdak bieden aan ca. 2200 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaronder de Mobiele Eenheid, en 700 studenten van de Politieacademie. (In de Wijkinfo van december 2019 ging het om ca. 1250 politiemedewerkers.) Ook is een cellencomplex, een schietbaan en een trainingscentrum gepland. Het politiecomplex heeft geen openbare functie. Er komt dus geen politiebureau voor het doen van aangifte en dergelijke.

Wijkinfo
Afgelopen week heeft de gemeente in een deel van Grasrijk en Bosrijk een Wijkinfo over het beoogde politiecomplex verspreid. Daarin wordt aangekondigd dat het College van Burgemeester en Wethouders in juni een besluit neemt over een aantal belangrijke punten waaronder de ligging van de Oude Sliffertsestraat, de verkeersontsluiting van het beoogde politieterrein en parkeren op en rondom het terrein. Bewoners kunnen hierop tot maandag 26 april aanstaande reageren. (Lees hieronder verder).

Inspraakproces
Naar aanleiding van de Wijkinfo en eerdere berichtgeving hebben diverse bewoners hun zorgen geuit over het inspraakproces. Tot nu toe sturen gemeente en politie namelijk aan op één oplossing en doen zij weinig tot niets met de inbreng van de klankbordgroep van omwonenden. Ook belangrijke informatie wordt niet gedeeld.  Daarnaast is de summiere informatie onvolledig en mogelijk onjuist, waaronder het akoestisch onderzoek ten aanzien van buitentrainingen met handvuurwapens en honden. Bewoners hebben ons gevraagd wat zij zelf kunnen doen zodat de gemeente daadwerkelijk met alle partijen op zoek gaat naar de beste oplossing voor de wijk.

Reageren
Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven adviseren we alle bewoners in Meerhoven om vóór maandag 26 april aanstaande een reactie te sturen naar met een kopie aan . Laat de gemeente weten dat het besluit dient te worden uitgesteld totdat de gevolgen voor de wijk grondig zijn onderzocht en ook de inbreng van de wijk serieus in het onderzoek is meegenomen. Dit met als doel om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. We hebben een voorbeeldmail voor je klaarstaan. Vergeet niet je naam onderaan de e-mail te vermelden. Uiteraard staat het je vrij om nu al aanvullend je zorgen, bezwaren en wensen bij de gemeente kenbaar te maken.

Standpunt bestuur
Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven staan wij in beginsel positief tegenover de komst van een politiecomplex zoals geschetst in december 2019. Wij kunnen het echter niet laten gebeuren dat de gemeente besluiten neemt zonder de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk eerst grondig te onderzoeken en ons hierbij te betrekken. Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders dient daarom te worden uitgesteld totdat de benodigde gegevens beschikbaar zijn en er daadwerkelijk inspraak heeft plaatsgevonden. We vragen je ons standpunt kracht bij te zetten door bovenstaand advies op te volgen. Dan staan we als wijk sterker in het vervolgtraject!

Vragen
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via  .

Bestuur Bewonersvereniging Meerhoven