Politiecomplex Land Forum

Gemeente Eindhoven en politie willen op Land Forum een groot politiecomplex realiseren. Voor zover nu bekend, wil men op het deels braakliggende terrein aan de oostzijde van Grasrijk onderdak bieden aan ca. 1800 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaronder de Mobiele Eenheid, en dagelijks 520 studenten van de Politieacademie. (In de Wijkinfo van december 2019 ging het om ca. 1250 politiemedewerkers.) Ook is een cellencomplex, een schietbaan en een trainingscentrum gepland. Het politiecomplex heeft geen openbare functie. Er komt dus geen politiebureau voor het doen van aangifte en dergelijke.

Collegebesluit
In juni 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders groen licht gegeven voor het realiseren van het politiecomplex. Bewoners in een deel van Grasrijk en Bosrijk hebben hierover die maand een Wijkinfo van de gemeente ontvangen. De gemeenteraad is via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het besluit is genomen tegen het advies van zowel de klankbordgroep als het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven in. Beide hadden het College in april opgeroepen het besluit uit te stellen totdat de gevolgen voor de wijk grondig zijn onderzocht en de inbreng van de wijk serieus in het onderzoek is meegenomen. Ook bewoners hebben hiertoe massaal opgeroepen. Desalniettemin heeft het College een besluit genomen omdat de politie dreigde te kiezen voor een andere stad als het besluit langer op zich liet wachten.

(Lees hieronder verder).

Oude Sliffertsestraat
Onderdeel van het besluit is het verplaatsen van de Oude Sliffertsestraat. De politie wil het complex hermetisch kunnen afsluiten. Daarom heeft het College besloten de Oude Sliffertsestraat te verplaatsen naar de buitenzijde van het terrein. Of de weg wordt verplaatst naar de westzijde (parallel aan de Nieuwe Sliffertsestraat) of de oostzijde (parallel aan de N2 en het kanaal), wordt besloten nadat de wijk breed is geconsulteerd, aldus de gemeente. De uitkomst van die consultatie lijkt op voorhand vast te staan. Wethouder Torunoglu heeft namelijk aangekondigd de wijk te gaan overtuigen van de westelijke variant. De Wijkinfo van juni 2021 lijkt daarop voor te sorteren door de oostelijke variant zo onaantrekkelijk mogelijk weer te geven (zie hieronder). Er zijn echter nog diverse alternatieven mogelijk. Het College heeft echter besloten zich te beperken tot onderstaande twee varianten.

Westelijke variant (links) en oostelijke variant (rechts).Volgens de gemeente laten deze schetsen alleen de mogelijke plek van de weg zien. Het groen en de bebouwing (blauwe blokjes) zijn volgens de gemeente willekeurig ingetekend. Bron: Wijkinfo gemeente Eindhoven 8 juni 2021.

Overigens heeft de gemeente beide varianten reeds in april 2021 aan de wijk voorgelegd. Een meerderheid gaf aan voorstander te zijn van een alternatieve oostelijke variant. Bij de westelijk variant maken bewoners zich zorgen over toename van geluidsoverlast en een verslechtering van luchtkwaliteit. Daarnaast hebben zowel de klankbordgroep als het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven benadrukt dat de huidige ligging van de Oude Sliffertsestraat ook een serieuze kans moet krijgen. Eerder zag de politie de huidige ligging van die straat namelijk als pluspunt.

Ontsluiting en hoogbouw
Het College heeft daarnaast besloten dat het complex aan de zuidzijde wordt ontsloten. Hierbij denkt men aan een entree ter hoogte van de huidige T-splitsing Graslook-Oude Sliffertsestraat. In het noorden komt een nooduitgang voor incidenteel gebruik. Het College heeft eveneens toestemming gegeven voor een ‘hoogteaccent’ met een maximum van 45 meter (vergelijkbaar met een gebouw van ca. 15 verdiepingen) aan de zuidzijde van het terrein.

Parkeren
Om te voorkomen dat medewerkers en bezoekers van het politiecomplex in de wijk gaan parkeren, wijkt het College op Land Forum af van de gemeentelijke parkeernorm. Hierdoor is een flinke parkeergarage met duizend plekken op het terrein mogelijk. De politie moet zelf voorkomen dat medewerkers en bezoekers parkeren in de woonwijk als de garage vol is. Volgens de gemeente kan P+R Meerhoven op piekmomenten dienen als alternatief.

Voorbarig
Zoals bekend staan de klankbordgroep en het bestuur in beginsel positief tegenover de komst van een politiecomplex zoals eind 2019 en begin 2020 gepresenteerd aan de wijk. Sindsdien stelt de politie echter steeds meer eisen, waaronder een verdubbeling van het aantal politiemedewerkers en studenten, het hermetisch kunnen afsluiten van het terrein en het verplaatsen van de Oude Sliffertsestraat. De grote bereidheid van de gemeente om op alle eisen van de politie in te gaan, staat in schril contrast met de wijze waarop de gemeente tot nu toe met de inbreng van bewoners is omgegaan. Het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven noemt het besluit van het College voorbarig en neemt juridische stappen in overweging.