Van maandagavond 24 tot en met woensdagochtend 26 augustus 2020 wordt het gras rond het landingsterrein van Vliegbasis Eindhoven gemaaid. De werkzaamheden vinden telkens plaats tussen 19.00 en 6.00 uur. Aansluitend wordt het banenstelsel schoongemaakt.

In de avonduren wordt gemaaid op delen van het terrein waar het vliegverkeer geen hinder ondervindt van het maaien. Na de sluiting van het vliegveld wordt rond de taxi- en landingsbaan gemaaid. Door het gras kort te houden, wordt voorkomen dat borden en markeringen rond het banenstelsel minder zichtbaar worden. Daarnaast wordt door het maaien het landingsterrein minder aantrekkelijk voor vogels. Om deze reden wordt het gemaaide gras direct opgeruimd. Tijdens de maaiwerkzaamheden brandt de baanverlichting van het vliegveld.

Bron: Vliegbasis Eindhoven.