Dinsdag 22 oktober 2019 wordt gestart met werkzaamheden aan twee keerlussen op bedrijventerrein Park Forum in Meerhoven. Een derde keerlus wordt later afgesloten voor alle verkeer. Doel van deze maatregelen is om ‘een rondje Park Forum’ minder aantrekkelijk te maken voor racende motoren.

Bewoners in Meerhoven ondervinden overlast van racende motoren op de wegen van Park Forum. De problematiek is afgelopen zomer besproken met politie, gemeente en bewonersorganisaties.

Ontwerp
Bij het ontwerp van bedrijventerreinen Park Forum en Flight Forum is gekozen voor een wegenstructuur met een hoge verwerkingscapaciteit. Daardoor zijn er bijna geen traditionele kruisingen, maar met name in- en uitvoegstroken. Hoewel deze keuze gunstig is voor de doorstroming van het verkeer, heeft het als nadeel dat de snelheidremmende werking minder is. Met name in de zomermaanden wordt overlast van racende motoren ervaren.

Maatregelen
Ondanks intensievere controles van de politie is de overlast er niet veel minder op geworden. De motorrijders kiezen er doelbewust voor om de verkeersregels te overtreden en laten zich niet gemakkelijk betrappen. Daarom is in overleg met politie, gemeente en bewonersorganisaties besloten om twee keerlussen op Park Forum aan te passen. In deze bochten worden over de volle breedte van de weg een aantal klinkerstroken aangebracht. Dit gebeurt in de periode 22 t/m 25 oktober 2019. Daarnaast wordt voor de zomer 2020 een andere keerlus volledig afgesloten. Door deze kleine aanpassingen aan de infrastructuur wordt verwacht dat Park Forum minder aantrekkelijk wordt voor racende motoren. De politie blijft aandacht houden voor de verkeershandhaving.