Grasrijk_dec2014-8460De belangstelling voor de informatieavonden van Stichting Stadsverwarming Eindhoven is zo groot dat de stichting de inschrijving voor die avonden vroegtijdig heeft moeten sluiten. De stichting overweegt extra informatieavonden te organiseren.

Ruben Trieling, secretaris van Stichting Stadsverwarming Eindhoven: “Binnen 48 uur hebben zich ruim 600 bewoners voor de informatieavonden aangemeld. We zijn blij met zoveel belangstellenden maar moeten de inschrijving voorlopig sluiten. Uiteraard willen we zoveel mogelijk mensen van advies voorzien en daarom gaan we bekijken in hoeverre we binnenkort extra informatieavonden kunnen organiseren.”

Extra informatieavonden
Bewoners die zich niet hebben kunnen aanmelden, maar wel belangstelling hebben om een informatieavond bij te wonen, kunnen hun e-mailadres achterlaten via www.stadsverwarming-eindhoven.nl/informatieavond. Zij ontvangen dan op korte termijn nader bericht.

Ennatuurlijk
Aanleiding voor de informatieavonden is een aanbod dat veel Eindhovense klanten van het energiebedrijf Ennatuurlijk afgelopen week hebben ontvangen. Bewoners die op het aanbod ingaan, betalen na drie jaar geen aansluitbijdrage meer. De aansluitbijdrage die zij in voorgaande jaren hebben betaald, krijgen zij echter niet terug.

Rechter
De aansluitbijdrage staat al enkele jaren ter discussie omdat die volgens belangenvertegenwoordigers in diverse stadsverwarmingswijken in Nederland ten onrechte door Ennatuurlijk wordt geïnd. Klanten van Ennatuurlijk hebben tot 1 januari 2017 de tijd om op het aanbod in te gaan. Wanneer bewoners het aanbod accepteren, doen ze afstand van hun recht om de aansluitbijdrage later nog ter discussie te stellen. Er lopen momenteel drie proefprocessen in hoger beroep. Het hoger beroep komt op 25 januari 2017 voor de rechter.

Meer informatie
Zie ook Informatieavonden over warmtekwestie in Eindhoven en Stichting Stadsverwarming Eindhoven kritisch over ‘warmtedeal’.