Op donderdag 28 februari 2019 vindt in het Evoluon de derde discussieavond plaats over Eindhoven Airport.

De bijeenkomst is onderdeel van de Proefcasus Eindhoven Airport die de basis vormt voor een advies aan de minister over de toekomst van de luchthaven. Dit advies wordt in april gepresenteerd. Resultaten van verschillende onderzoeken ­worden gedeeld en toegelicht. Bewoners kunnen meepraten, vragen stellen en hun mening geven. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Inloop om 18.30 uur.

Eindhoven Airport na 2020
Proefcasus Eindhoven Airport, onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel, verzamelt zo veel mogelijk informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Omwonenden, ­belangengroeperingen en bedrijven worden betrokken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Op het moment loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheids­aspecten. Ook scholieren hebben meegedacht; vier basisscholen in de regio mochten ­meedenken over hoe de luchthaven er in de toekomst uit moet zien. De meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier.