Afvalverwerker Cure gaat de capaciteit voor het inzamelen van plastic afval in Meerhoven binnenkort vergroten.

Het is geen visitekaartje voor winkelcentrum Terminal M: de overvolle containers voor plastic verpakkingsmateriaal  en de bergen afval die daaromheen liggen. Het is bewoners al geruime tijd een doorn in het oog. Het probleem speelt vooral op zondagen omdat de containers dan niet worden geleegd. Daardoor blijft het afval vaak tot maandagmiddag liggen. Volgens Cure gaat het helaas niet alleen om plastic afval, maar ook om illegale bijzet van elektronica en andere afgedankte spullen zoals potten, pannen, koffers, klapstoelen, etc.

Meer capaciteit
Vanwege de vele klachten hebben bewonersverenigingen in Meerhoven een aantal oplossingen aan Cure voorgelegd. De meest voor de hand liggende oplossing wordt binnenkort uitgevoerd, namelijk het vergroten van de capaciteit. Dit betekent extra containers en/of het extra legen van de containers. Cure heeft hierover nog geen uitsluitsel gegeven, maar wel toegezegd dat de maatregel “op korte termijn” wordt uitgevoerd. De afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Eindhoven is gevraagd om op te treden tegen illegale bijzet van afval.

Alternatieven
Mochten de maatregelen niet succesvol zijn, dan overweegt Cure andere oplossingen, zoals betere voorlichting (zowel in het Nederlands als in het Engels), containertuintjes en de inzet van een ‘gastheer/vrouw’ die in het weekend instructies geeft over het gebruik van de containers en het scheiden van afval. Met een aantal van deze maatregelen wordt op andere plekken in Eindhoven al geëxperimenteerd. Een andere optie die door bewonersverenigingen is aangedragen, is om het plastic afval huis-aan-huis op te halen. Dit gebeurt al in omliggende gemeenten.

Melden
Bewoners wordt opgeroepen om overlast van volle containers en illegale bijzet te (blijven) melden via de BuitenBeter app.

Meer informatie
Meer informatie over afvalscheiding is te vinden op de website van Cure en Meerhoven.nl.