expatsMeerhoven is in trek bij expats. Te koop staande huizen worden voornamelijk door de internationale kenniswerkers bezocht. Volgens Ruben Trieling, voorzitter Bewonersvereniging Grasrijk, gaat het om acht op de tien woningen. Om deze nieuwelingen beter te betrekken bij wat er in de wijk gebeurt, hielden de Samenwerkende Bewonersorganisaties Meerhoven vandaag de derde Expat Meeting.

Lees meer op e52.nl.

Meerhoven becomes Expathoven (English version)
Meerhoven is a popular neighbourhood for expats. Houses for sale are purchased primarily by the internationals. According to Ruben Trieling, chair of Grasrijk Residents’ Association, ​​eight out of ten homes are visited by expats. To better involve these newcomers in what happens in the neighborhood, the United Residents’ Assocations Meerhoven held their third Expat Meeting on September 6.

Read more on e52.nl.