Grasrijk_dec2014-8374Met de groei van Eindhoven Airport neemt ook de parkeerdruk in de wijk Meerhoven toe. Reizigers parkeren hun auto gratis in de wijk en vervolgen hun weg naar de luchthaven met de bus. Dit tot grote ergernis van bewoners. Bewonersverenigingen in Meerhoven zijn op dit moment in overleg met diverse partijen om het probleem aan te pakken.

Betaald parkeren
De gemeente Eindhoven houdt vooralsnog vast aan de oplossing van ‘betaald parkeren’. Bewoners kunnen tegen een vast bedrag per maand een parkeervergunning aanschaffen; bezoekers van bewoners betalen een gereduceerd tarief. De bewonersverenigingen verwachten echter weinig draagvlak voor deze oplossing. Bovendien rekent Eindhoven veel hogere tarieven dan buurgemeenten. Klantvriendelijkere oplossingen, zoals een blauwe zone rond bushaltes of een gratis eerste vergunning, zijn voor de gemeente vooralsnog onbespreekbaar.

Buslijn 401
In een overleg tussen de bewonersverenigingen en Eindhoven Airport is het idee ontstaan om buslijn 401 tussen Meerhoven en Eindhoven Airport te laten vervallen. Meerhoven zou dan als eindstation van buslijn 401 dienen. Voordeel van deze oplossing is dat het parkeren in de wijk door reizigers sterk wordt ontmoedigd omdat een rechtstreekse busverbinding tussen Meerhoven en Eindhoven Airport ontbreekt. Tevens is het probleem voor de woongebieden rond de Noord-Brabantlaan dan waarschijnlijk opgelost. Want ook daar ondervindt men hinder van Airportparkeerders die met buslijn 401 verder reizen naar de luchthaven.

Onderzoek
De bewonersverenigingen realiseren zich dat de oplossing ook nadelen heeft. Meerhovenaren kunnen Eindhoven Airport niet meer rechtstreeks per openbaar vervoer bereiken. Zij zouden dan via het station met de rechtstreekse shuttlebus (lijn 400) moeten reizen. Eindhoven Airport schat dat de Meerhovenaar gemiddeld minder dan één keer per jaar gebruik maakt van de luchthaven. Wel moet een oplossing komen voor bewoners die wekelijks voor het werk vliegen. Datzelfde geldt voor mensen die voor hun werk per bus naar bedrijventerrein Flight Forum willen reizen. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre het idee haalbaar is.

Draagvlak
Zodra alle oplossingen in kaart zijn gebracht, leggen de bewonersverenigingen de oplossingen voor aan de bewoners van Meerhoven. Alleen als er voldoende draagvlak is voor een oplossing, gaan de verenigingen er verder mee aan de slag.