logo_edVoor een kleine 85 miljoen euro komen er nieuwe afslagen en wegen om het verkeer van en naar Eindhoven Airport beter te laten doorstromen. In 2020 moet alles klaar zijn. Voor het geld komt er een bredere afrit Eindhoven Airport aan de N2. De aansluiting op de Anthony Fokkerweg wordt net als deze weg zelf omgebouwd zodat er meer verkeer kan rijden. Nu staan er in de spits dagelijks files. Ook komt er een nieuwe, directe aansluiting op de N2 ter hoogte van Novotel. Zo kan verkeer dat van Eindhoven Airport vandaan komt, direct in zuidelijke richting de N2 op. Nu ontstaan bij Novotel veel files omdat het verkeer daar kruist met de Anthony Fokkerweg.

Lees meer op ED.nl.