De politie wil nieuwe huisvesting realiseren op bedrijventerrein Land Forum in Meerhoven. De gemeente gaat samen met de politie onderzoeken of dit haalbaar is.

Onderzocht wordt of verschillende functies van de politie op deze plek gecombineerd kunnen worden. Het gaat onder meer om werkplekken voor ongeveer 1.250 politiemedewerkers, parkeergelegenheid voor (politie)voertuigen en een opleidingsplek. Ook verhuist het cellencomplex dan naar deze locatie. Dit complex ligt nu nog bij het politiebureau aan de Mathildelaan en elders in de regio. Aan de Mathildelaan blijft een politiebureau van waaruit politiedienstverlening plaatsvindt.

Land Forum
Het politiebureau aan de Mathildelaan is aan vervanging toe en niet geschikt voor alle diensten die de politie wil samenbrengen. Daarom is besloten tot de bouw van een nieuw, groot politiecomplex buiten het centrum. Op de huidige locatie aan de Mathildelaan, komt een kleiner politiebureau. Op de nieuwe locatie komt dus geen ‘loket’ voor dienstverlening. Land Forum is gekozen als voorkeurslocatie omdat hier voldoende ruimte is (5 hectare), het ligt dicht bij de snelweg en is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer.

Vervolgtraject
Gemeente en politie gaan de komende tijd onderzoeken of het haalbaar is om de politie op Land Forum te huisvesten. Er wordt onder meer gekeken naar de inpassing in het gebied, financiën, communicatie en planning. Op dit moment is nog niet bekend hoe het gebouw (of de gebouwen) eruit komen te zien. Dat komt pas na het haalbaarheidsonderzoek. De politie wil omwonenden betrekken bij het maken van de plannen. Daarom wordt er voor het vervolg contact gezocht met omwonenden.

Meer informatie
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Chris van Valburg, projectmanager van de gemeente Eindhoven. E-mail: . Telefoon: 14040. Lees voor meer informatie ook de Wijkinfo van de gemeente Eindhoven.

Mogelijke locatie voor huisvesting politie. Bron: Wijkfinfo gemeente Eindhoven.