Het Meerhoven Internationals Platform (MIP) organiseert op vrijdag 11 januari 2019 vanaf 19.00 uur een nieuwjaarsborrel voor Internationals en andere geïnteresseerden in Meerhoven. Locatie: De Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven.

Het MIP ondersteunt Internationals in Meerhoven bij het integreren in de wijk. Tijdens de borrel is er een korte informatiesessie over het laatste nieuws en activiteiten in Meerhoven. De voertaal is Engels.

Aanmelden
Bewoners die willen deelnemen aan de nieuwjaarsborrel worden verzocht zich vooraf aan te melden via .

Meer informatie
Bekijk de website www.meerhoven.nl/internationals voor meer informatie over het MIP. Het MIP is ook actief op Facebook www.facebook.com/groups/meerhoveninternationals.