Het Meerhoven Internationals Platform (MIP) organiseert op vrijdag 26 januari 2018 van 19.00 tot 22.00 uur een nieuwjaarsborrel voor Internationals en andere geïnteresseerden in Meerhoven. Locatie: De Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven.

Het MIP ondersteunt Internationals in Meerhoven bij het integreren in de wijk. Tijdens de borrel presenteert het platform haar activiteitenprogramma voor 2018. Tevens is er aandacht voor taalcursussen Nederlands en de stadsverwarmingskwestie. De voertaal is Engels.

Aanmelden
Bewoners die de willen deelnemen aan de nieuwjaarsborrel worden verzocht zich vooraf aan te melden via .

Meer informatie
Bekijk de website www.meerhoven.nl/internationals voor meer informatie over het MIP. Het MIP is ook actief op Facebook www.facebook.com/groups/meerhoveninternationals.