Dit jaar wordt in Eindhoven onderzoek gedaan naar de korte termijn effecten van luchtverontreiniging op de longen van kinderen met chronische luchtwegklachten. Wetenschappers van de universiteiten Utrecht en Twente zijn op zoek naar 100 kinderen in Eindhoven die al chronische luchtwegklachten zoals piepende ademhaling of astma hebben en willen deelnemen aan het onderzoek.

Het onderzoek maakt gebruik van het Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM) waarmee sinds 2013 de luchtkwaliteit in Eindhoven wordt gemeten op een veel fijnere schaal dan in andere steden. Het ILM maakt het mogelijk om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging specifiek voor Eindhoven beter vast te stellen. Het ILM is opgezet door AiREAS, een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant en wetenschappelijke instellingen, waaronder de universiteiten Utrecht en Twente. Wetenschappers van deze universiteiten gaan dit onderzoek uitvoeren.

Doel
Uit eerdere studies blijkt dat kinderen met chronische luchtwegklachten op dagen met verhoogde luchtverontreiniging meer last van hun luchtwegen hebben. Hoe groot dit effect is en welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten is niet goed bekend. Onderzoek in verschillende landen heeft laten zien dat de grootte van het effect niet overal hetzelfde is. Daarom is het belangrijk om voor Eindhoven vast te stellen hoe groot de gezondheidseffecten zijn en welke stoffen in Eindhoven vooral belangrijk zijn. Het ILM geeft inzicht in nauwkeurige gegevens van de luchtkwaliteit zodat wetenschappers beter dan in eerder onderzoek de mate van luchtverontreiniging voor ieder kind kunnen vaststellen.

Deelnemers
Kinderen van 7 tot 11 jaar oud met chronische luchtwegklachten zoals astma, regelmatig een piepende ademhaling en/of gebruik van luchtwegmedicijnen (luchtwegverwijders) kunnen deelnemen aan het onderzoek. Voorwaarde is dat zij in Eindhoven wonen. De kinderen en hun ouders worden gevraagd om gedurende vier maanden dagelijks een aantal vragen over luchtwegklachten en medicijngebruik in een (online) dagboekje te beantwoorden. Daarnaast wordt gevraagd gedurende twee maanden twee keer per dag heel hard op een apparaatje blazen (longfunctiemeting).

Luchtverontreiniging
De meetkastjes die op 35 plaatsen in Eindhoven hangen, brengen de luchtkwaliteit dagelijks goed in beeld. Door de gegevens van het meetkastje te gebruiken dat het dichtst bij het woonhuis of de school hangt, weten onderzoekers hoe de kwaliteit van de lucht is die door kinderen wordt ingeademd op een bepaalde dag. Zo kan men onderzoeken of op dagen met verhoogde luchtverontreiniging, kinderen meer luchtwegklachten hebben, meer medicijnen gebruiken en een lagere longfunctie hebben.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de informatiebrief of kijk op de website damast.iras.uu.nl. Als u belangstelling heeft om met uw kind mee te doen, of als u er eerst met iemand over wilt praten dan kunt u bellen of e-mailen met de onderzoekers. Universiteit Utrecht: Marieke Oldenwening, telefoon 06 55 128 006, e-mail . Universiteit Twente: Vera van Zoest, telefoon 053 489 44 12, e-mail .