Het omstreden plan voor een nieuwe Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino’s is bijna gereed om in procedure te worden gebracht. Het bestemmingsplan dat de bouw van de fastfoodrestaurants mogelijk moet maken, wordt eind deze maand ter inzage gelegd.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het bouwplan op het veldje tussen de Heistraat en de Zoom komt zoals gebruikelijk zes weken ter inzage te liggen. Belanghebbenden hebben dan volgens de gemeente zes weken de tijd om een eventuele bezwaren in te dienen.

Lees meer op Ed.nl.