Zaterdag 14 mei 2022 wordt de cricket pitch in Park Meerland officieel geopend. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Cricket is een populaire sport onder internationals. Voor deze sport is een groot veld nodig met in het midden een strook, de zogenoemde pitch. Aangezien de professionele velden niet of nauwelijks beschikbaar zijn voor amateursport, zijn de internationals op zoek gegaan naar een alternatieve locatie voor het spelen van ‘social cricket’. Daarbij kwam de speelweide van Park Meerland als meest geschikt uit de bus.

Pilot
Na overleg met Bewonersvereniging Meerhoven en andere organisaties, heeft de gemeente de pitch bij wijze van proef aangelegd.  Bewonersvereniging Meerhoven staat positief tegenover het initiatief aangezien het mensen van alle nationaliteiten dichter bij elkaar brengt en de initiatiefnemers de hele wijk bij de sport willen betrekken. Een groot deel van de internationals komt uit Meerhoven. Tijdens het spel is slechts een deel van de speelweide nodig. De weide blijft dus beschikbaar voor andere activiteiten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Facebook of stuur een e-mail naar .