De veelbesproken wegversmallingen op de Bosrand worden opnieuw aangepast. Dat is het resultaat van overleg tussen bewonersverenigingen in Meerhoven en de gemeente Eindhoven.

Begin maart heeft de gemeente de wegversmallingen op de Bosrand aangepast omdat de oorspronkelijke versmallingen met rioolbuizen niet meer voldeden. Voor behendige bestuurders zijn de nieuwe versmallingen met betonblokken geen probleem, maar anderen hebben er duidelijk meer moeite mee. In overleg met bewonersverenigingen in Meerhoven is nu besloten om de versmallingen opnieuw aan te passen.

Aanpassingen
De lengte van de wegversmallingen wordt verkleind van 3,20 naar 0,80 meter, terwijl de vrije doorgang wordt vergroot van 2,30 naar 2,40 meter. De betonblokken worden aan weerszijden voorzien van een rubberen stootband zodat er minder snel schade wordt gereden. De ruimte tussen de rubberen stootbanden is 2,40 meter. Ook worden de blokken zodanig geplaatst dat automobilisten zo weinig mogelijk last hebben van de ‘knik’ in de weg. Door deze aanpassingen zijn de wegversmallingen vriendelijker voor automobilisten en kan vrachtverkeer nog steeds worden geweerd.

Geen hoogtebeperking
De alternatieve oplossing van een hoogtebeperking heeft niet de voorkeur van de gemeente. Een hoogteportaal remt het verkeer niet af en heeft een mindere beeldkwaliteit. Bovendien is de kans op schade aan hoogteportalen groot en kan de maatregel niet op korte termijn worden uitgevoerd omdat hiervoor een verkeersbesluit vereist is.

Uitvoering
De werkzaamheden voor de nieuwe aanpassingen vinden plaats op vrijdag 4 mei 2018 tussen 9.00 uur en 16.00 uur. De rubberen stootbanden worden later aangebracht. Autoverkeer ondervindt enige hinder van de werkzaamheden en kan beter omrijden via Park Forum en de Meerhovendreef. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van nabijgelegen fiets- en voetpaden.