De afgelopen dagen wordt in Meerhoven overlast ervaren van jongeren die zwaar vuurwerk afsteken. De politie roept bewoners op om overlast direct te melden en niet te wachten tot de volgende ochtend.

Meerhoven wordt al langer geteisterd door jongeren die overlast veroorzaken in en rond het centrum van Meerhoven. Het gaat onder andere om vernielingen, geluidsoverlast, dronkenschap en het achterlaten van rommel. De problemen doen zich nu ook voor in de rest van de wijk.

Melden
Bewoners die overlast ervaren, wordt opgeroepen direct te bellen met 0900 8844 en niet te wachten tot de volgende ochtend. Bel bij direct gevaar 112. Voor de politie is het waardevol om een goede omschrijving van kleding en vervoermiddelen te krijgen. Aan de hand van deze informatie kan de politie meteen en gericht actie ondernemen en de identiteit van de jongeren sneller vaststellen. Eventueel beeldmateriaal kan in overleg met de politie op een later tijdstip worden verzonden.

Samenwerking
Politie, gemeente, Dynamo Jeugdwerk, het buurtpreventieteam, de winkeliersvereniging en Bewonersvereniging Meerhoven werken nauw met elkaar samen om de overlast een halt toe te roepen. Bewoners in Meerrijk zijn voor de zomer via een brief van Bewonersvereniging Meerhoven opgeroepen om bij overlast direct melding te doen. Daarnaast voert de politie momenteel intensieve controles uit, ook ’s nachts en in de vroege ochtend.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunnen bewoners contact opnemen met wijkagent Erwin van Melis (e-mail: , telefoon 0900 8844) of met Bewonersvereniging Meerhoven via .