Een bibliotheek in Meerhoven. Dat is de wens van bewoners in Meerhoven die hiervoor onlangs een petitie zijn gestart.

Een bibliotheek is er niet alleen voor het uitlenen van boeken, maar heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Denk aan de organisatie van culturele activiteiten, voorleesmiddagen, inloopkoffie, belastingspreekuren, taalcursussen, computertrainingen voor beginners en andere activiteiten gericht op ontmoeting en sociale cohesie. Op dit moment ontbreekt in Meerhoven zo’n ontmoetingspunt.

Historie
Naast de hoofdvestiging in Eindhoven waren er in het verleden verspreid over de stad wijkbibliotheken. In 2009 kreeg ook Meerhoven een wijkbibliotheek. Deze was onderdeel van het Spilcentrum Meerbos tegenover De Hangar. Enkele jaren later werden alle wijkvestigingen in Eindhoven opgeheven vanwege bezuinigingen. Maar daar komt nu verandering in. Onlangs heeft het kabinet namelijk besloten dat iedere inwoner in Nederland binnen een redelijke afstand toegang moet hebben tot een volwaardige openbare bibliotheek. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld. En vanaf 2025 is het ook een wettelijke taak (zorgplicht) van gemeenten.

Petitie
Ondersteun je ook de wens van een bibliotheek in Meerhoven? Ga dan naar petities.nl en onderteken de petitie.