Vliegbasis Eindhoven gaat de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen meten met een pilot die plaatsvindt van maandag 20 tot en met zondag 26 augustus 2018. Ryanair maakt dan wisselend gebruik van twee zogenoemde klimprofielen. Alleen vliegtuigen van Ryanair doen mee met het onderzoek.

Het klimprofiel dat een vertrekkend vliegtuig vliegt kan invloed hebben op de geluidsbeleving. Het verschil tussen deze profielen wordt vooral bepaald door het moment waarop de piloot na het opstijgen begint met versnellen. In een deel van de omgeving heeft deze keuze invloed op de hoogte waarop een vliegtuig passeert en de snelheid waarmee het vliegt. Hoewel het klimprofiel niet de enige bepalende factor is voor de geluidservaring op de grond, is het interessant om de omwonenden het verschil te laten beleven.

Online enquête
De vluchtnummers voor de Ryanair vluchten worden (dagelijks) bekend gemaakt op de website van Defensie. Omwonenden kunnen hier op het moment dat de vliegtuigen passeren, via een online-enquête aangeven hoe de passage werd ervaren in vergelijking tot hun normale dagelijkse ervaring. De terugkoppeling van omwonenden wordt ondersteund met metingen met bestaande meetpalen langs de vertrekroute. Na afloop van de pilotweek worden de gegevens van iedere passage verwerkt en geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Luchtverkeersleiding zal op haar beurt bekijken welke ruimte – technisch gezien en op basis van de regelgeving – er is om eventueel over te gaan op een ander klimprofiel.

Pilot is gevolg van masterclass
De pilot komt voort uit de driedaagse masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Samen met omwonenden onderzocht de vliegbasis mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Kennis vanuit de luchtvaart werd gecombineerd met kennis vanaf de grond. De masterclass leverde vele kansen, inzichten en ideeën op. Defensie is in gesprek met verschillende partijen om de eerste ideeën uit te voeren.