Regelmatig ontvangt de Politie Meerhoven vragen over camera’s die buiten bij woningen zijn opgehangen Of dit is toegestaan en of men dit zelf ook mag doen. In principe is dit toegestaan. De regelgeving hieromtrent is wat moeilijk terug te vinden. Verkeerd gebruik van camera’s kan een strafbaar feit ingevolge het strafrecht opleveren, maar grotendeels gaat het bij gebruik om civielrechtelijke regelgeving. Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft in deze materie wat duidelijkheid.

Bron: Blog Politie Meerhovenpolitiemeerhoven.