politiemeerhovenOok bij de politie bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst met de werkgever, in dit geval minister Ivo Opstelten. In het kader van een nieuwe cao-termijn vonden er onlangs een aantal overleggen plaats tussen de politievakbonden enerzijds en de minister anderzijds. Hierbij bleken de onderlinge standpunten mijlenver uit elkaar te staan. De vakbonden hebben zich genoodzaakt gezien de minister een ultimatum te stellen. Mochten beide partijen niet tot elkaar komen, dan zijn acties bij de politie niet uit te sluiten.

Lees meer op het Blog van de Politie Meerhoven.