De politie zoekt naar bewoners die mogelijk zijn benadeeld door vernielingen die wellicht in Meerhoven zijn gepleegd door een drietal jongeren.

Dinsdagavond 2 mei heeft de politie een drietal jongeren in Meerhoven aangehouden. In de straten vanaf de Caspar de Haanbrug tot de skatebaan in het park, trof men een spoor van golfballetjes aan. Gezien het spoor van de golfballetjes, was het mogelijk dat er vernielingen waren gepleegd met deze balletjes. Het vermoeden bestaat dat er is gegooid met de balletjes en dat daardoor mogelijk schade is aan voertuigen en/of andere objecten/goederen.

Minderjarig
Het drietal was nog minderjarig en werd door de politie naar het bureau gebracht. Na fouillering trof de politie ongeveer 100 golfballetjes aan, verdeeld over de drie jongens. Er was geen duidelijke verklaring hoe zij aan deze golfballetjes kwamen en wat zij daarmee van plan waren. Het drietal mocht een nachtje logeren op het bureau, in de hoop dat ze daar wat van zouden leren.

Contact
Mocht je auto of iets anders zijn beschadigd door de golfballen, neem dan contact op met 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2017091231.

Bron: Facebook Politie Eindhoven