Het politiek debat dat op donderdag 15 maart 2018 in Meerhoven zou plaatsvinden, is afgelast. Reden: te weinig belangstelling vanuit de wijk.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen hadden bewonersverenigingen in Meerhoven voor morgen een politiek debat georganiseerd. Nagenoeg alle politieke partijen zouden aanwezig zijn. Thema’s die aan bod zouden komen, waren onder andere de (parkeer)overlast door Eindhoven Airport, de scholensituatie, internationalisering, voorzieningen en duurzaamheid.

Weinig belangstelling
“Slechts 30 bewoners hebben zich aangemeld”, aldus Ruben Trieling namens de verenigingen. “Voor een wijk met ruim 7000 stemgerechtigden een zeer laag aantal. Kennelijk houden de meeste bewoners in Meerhoven zich niet bezig met de lokale politiek of verwacht men er weinig van. Het lage aantal aanmeldingen is een duidelijk signaal richting lokale politiek. Gemeenteraadsleden hebben zich de afgelopen vier jaar weinig in Meerhoven laten zien.”