Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
De site Meerhoven.nl en de bijbehorende MeerhovenApp zijn een gezamenlijk initiatief van Bewonersvereniging Grasrijk, Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk en Buurtvereniging Waterrijk. Samen trekken zij op als de Samenwerkende Bewonersorganisaties Meerhoven (SBM). SBM kan je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je deze gegevens aan SBM hebt verstrekt. SBM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam- en adresgegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)
  • Gebruikersnaam
  • IP-adres
  • Betaalgegevens zoals IBAN
  • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een toelichting in een registratieformulier, of doorgeeft via e-mail
  • Documenten die je zelf aanlevert via een registratieformulier of via e-mail

Doeleinden gegevens
SBM verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail en/of per post contact met je op te nemen indien daartoe binnen de doelstellingen van SBM aanleiding is. Tevens gebruiken wij je persoonsgegevens om je te kunnen informeren over de activiteiten van SBM.

Bewaartermijn
SBM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.

Verstrekking aan derden
SBM verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar doelstellingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van een derde partij voor de afhandeling van betalingen. Tevens kan SBM gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld MailChimp en MailerLite voor het versturen van nieuwsbrieven.

Websitebezoek
Op de website van SBM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder je IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SBM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar redactie@meerhoven.nl. SBM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
SBM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SBM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door SBM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SBM op via redactie@meerhoven.nl. Overige contactinformatie is te vinden op de website van SBM: www.meerhoven.nl/contact.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.