algemeen-luchtfotoOp maandag 24 oktober 2016 start de gemeente Eindhoven met een verkeerproef op Flight Forum. Gedurende een periode van ca. drie maanden wordt één van de keerlussen voor autoverkeer afgesloten. Met deze proef wil de gemeente nagaan in hoeverre de doorstroming van het autoverkeer verbetert en wat de neveneffecten zijn op de omgeving.

De verkeersdrukte op en rond Eindhoven Airport en Flight Forum is de afgelopen jaren toegenomen. Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren wordt op dit moment de Wegenstructuur Brainport Park (Challenge Variant) voorbereid. Met deze nieuwe infrastructuur wordt de verkeersdruk in het gebied beter verdeeld. De Challenge Variant is momenteel in voorbereiding en de uitvoering start in 2019.

Maatregelen
In samenspraak met diverse vertegenwoordigers van ondernemers Flight Forum en Eindhoven Airport en bewoners van Meerhoven is gesproken over kortetermijnmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het gaat hierbij om kleine, slimme maatregelen die vooruitlopen op de Challenge Variant.

experiment-keerlus-flight-forum

Omleidingsroute Flight Forum (gele lus)

Afsluiting
Eén van de maatregelen is het experimenteren met het afsluiten van de keerlus rond cluster 1 van Flight Forum voor autoverkeer. Nu ontstaat dagelijks een file rondom cluster 1 waardoor al het verkeer stremt. Met het creëren van een nieuwe route verwacht de gemeente dat het in- en uitvoegen rond cluster 1 verbetert. Tijdens deze afsluiting gaat de gemeente ook kijken naar de neveneffecten. Men verwacht niet dat het hele gebied rondom Flight Forum, Eindhoven Airport en Meerhoven filevrij wordt, maar onderzoekt wel of de neveneffecten in verhouding staan tot de maatregel.

Periode
De uitvoering van deze maatregel start op maandag 24 oktober 2016 en wordt medio januari 2017 opgeheven. Na een maand vindt een tussenevaluatie plaats. Bewoners in Zand-, Bos- en Meerrijk zijn via een Wijkinfo op de hoogte gesteld.

Vragen
Voor vragen over de voorgenomen maatregelen, kan contact worden opgenomen met Maurice Hommel, gebiedscoördinator () of Erik Staps, verkeersplanoloog (). Neem voor overige vragen contact op met het Klantencontactcentrum van de gemeente Eindhoven, telefoonnummer 14040.

Bron: Wijkinfo gemeente Eindhoven.