Verkeersbesluit winkelcentrum MeerhovenBewonersverenigingen in Meerhoven zijn door de rechter in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen verruiming van de bevoorradingsperiode in winkelcentrum Meerhoven.

Sinds enkele jaren is winkelcentrum Meerhoven ingericht als voetgangerszone. Een uitzondering geldt voor expeditieverkeer dat het gebied tot 11.00 uur mag betreden voor laden en lossen. In december 2014 bepaalde de gemeente Eindhoven dat het winkelcentrum drie uur langer, tot 14.00 uur, mag worden bevoorraad.

Lidl
Directe aanleiding voor dit besluit was de komst van supermarkt Lidl in januari 2015. Aangezien de bevoorrading van Lidl vaak vanuit het buitenland plaatsvindt, wilde Lidl graag dat de supermarkt tot 14.00 uur bereikbaar moet zijn voor laden en lossen. Alleen onder deze voorwaarde wilde Lidl zich in het winkelcentrum vestigen. Daarop besloot de gemeente het gehele winkelgebied drie uur langer open te stellen voor expeditieverkeer.

Risico’s
Volgens bewonersverenigingen in Meerhoven leidt deze maatregel tot overlast en onaanvaardbare risico’s voor voetgangers. Niet vanwege de bevoorrading van Lidl (die gemiddeld slechts één keer per dag wordt bevoorraad), maar omdat álle expeditieverkeer het winkelgebied drie uur langer mag betreden. Hierdoor wordt het winkelend publiek ook tijdens lunchtijd en de drukker bezochte middagperiode geconfronteerd met leveranciers, waaronder pakket- en bezorgdiensten, die vaak met hoge snelheid door het winkelgebied rijden. Op woensdagmiddag ontstaan bovendien gevaarlijke situaties omdat de nabijgelegen basisschool De Startbaan om 12.30 uur uitgaat. Klachten van bewoners bevestigen deze zorg. Ook steekt het bewonersverenigingen dat de maatregel zonder afstemming met bewoners is ingevoerd. Om deze redenen dienden Bewonersvereniging Grasrijk, Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerijk en Buurtvereniging Waterrijk in januari 2015 gezamenlijk een bezwaarschrift in bij de gemeente Eindhoven.

Oplossingen
Ruben Trieling, namens de bewonersverenigingen in Meerhoven: “Wij hebben diverse oplossingen aangedragen om de bevoorrading van supermarkt Lidl tot 14.00 uur mogelijk te maken én de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Ook de winkeliersvereniging en Lidl konden zich goed in deze oplossingen vinden. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld om Lidl een transponder voor de ‘pollers’ te geven zodat het winkelcentrum ook na 11.00 uur voor Lidl toegankelijk is. De gemeente heeft onze ideeën echter, met weinig steekhoudende argumenten, terzijde geschoven en ons bezwaar ongegrond verklaard. Er zat toen helaas niets anders op dan naar de rechter te stappen. Begin juli hebben we tijdens de zitting onze argumenten verdedigd voor de rechter.”

Uitspraak
Op maandag 1 augustus 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Volgens de rechter hebben de bewonersverenigingen terecht aangevoerd dat de belangenafweging en motivatie van de gemeente op veel punten tekortschiet. De rechtbank heeft het verkeersbesluit van de gemeente vernietigd en geëist dat de gemeente een nieuw besluit neemt waarbij wél goed wordt gekeken naar de belangen van bewoners en de door hen aangedragen oplossingen. De gemeente kan binnen zes weken hoger beroep instellen tegen de uitspraak.

Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de volgende documenten: