Op dinsdag 10 oktober 2017 ondertekenden vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap u.a. een samenwerkingsovereenkomst voor het aanleggen van een zonnepark op de voormalige zweefvliegstrip van vliegbasis Eindhoven.

Vliegbasis Eindhoven had al geruime tijd de wens om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. Al snel ontstond het idee voor de realisatie van een zonnepark op de voormalige zweefvliegstrip. Met dit idee zijn toentertijd contacten gelegd met het Rijksvastgoedbedrijf van Defensie (RVB), de gemeente Eindhoven en regionale energie-coöperaties, waaronder 040energie en Veldhoven Duurzaam.

Zonnepark
Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst kan worden gestart met de verdere uitwerking van het plan. De vijf samenwerkende regionale energie-coöperaties slaan de handen nu ineen om het Zonnepark Welschap te realiseren onder de naam Coöperatie Zonnepark Welschap u.a. Op het zuidoostelijke deel van de voormalige zweefvliegstrip is 2,5 hectare bestemd voor het zonnepark. Met deze omvang kunnen circa 8.000 zonnepanelen worden geplaatst, wat overeenkomt met het elektriciteitsgebruik van meer dan 500 huishoudens. De verwachting is dat in 2018 zonne-energie kan worden opgewekt vanaf vliegbasis Eindhoven.

Direct omwonenden
Het initiatief is ontwikkeld voor de direct omwonenden van de vliegbasis. Diegenen die woonachtig zijn binnen de zogenoemde ‘postcoderoos’, kunnen deelnemen aan dit project en zodoende investeren in duurzame energie. De postcoderoosregeling is onderdeel van het Nationaal energieakkoord (2013). Deze regeling maakt het economisch aantrekkelijk om, in plaats van op het eigen dak, op een locatie in de buurt duurzame elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Direct omwonenden kunnen hun interesse kenbaar maken en aanvullende informatie verkrijgen bij één van de energie-coöperaties.

Zie ook: 040energie start met collectieve zonnepanelen.

Bron: Vliegbasis Eindhoven