Social cricket

De gemeente Eindhoven start deze zomer een pilot met de aanleg van een cricket pitch op de speelweide van Park Meerland in Meerhoven. Dit op verzoek van vele internationals in de wijk. Cricket is een populaire sport onder internationals in Meerhoven. Voor deze sport is een groot veld nodig met in het midden een strook, de zogenoemde pitch. Aangezien de professionele velden niet of nauwelijks beschikbaar zijn voor amateursport, zijn de internationals op zoek naar een alternatieve locatie voor het spelen van ‘social cricket’. Daarbij kwam de speelweide van Park Meerland als meest geschikt uit de bus.

Workshops
Na overleg met Bewonersvereniging Meerhoven en andere organisaties, is de gemeente van plan de pitch bij wijze van proef aan te leggen. Het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven staat positief tegenover het initiatief aangezien het mensen van alle nationaliteiten dichter bij elkaar brengt en de initiatiefnemers de hele wijk bij de sport willen betrekken. Bijvoorbeeld met workshops voor kinderen en volwassenen. Tijdens het spel is slechts een deel van de speelweide nodig. De weide blijft dus beschikbaar voor andere activiteiten.

Afspraken
Met de initiatiefnemers worden goede afspraken gemaakt over het gebruik van de speelweide én de veiligheid. Het is een openbare ruimte: iedereen is er welkom en er moet voor iedereen ruimte zijn om te ontmoeten, bewegen of te verbinden. De meeste cricketers komen uit de wijk. Voor toiletgebruik zijn afspraken gemaakt met De Hangar. De pilot is voor twee jaar. Tijdens deze periode zijn er meerdere evaluatiemomenten met de initiatiefnemers en betrokken organisaties.

Meer informatie
Zodra de pilot van start gaat, vind je hier de contactinformatie van de initiatiefnemers.