Stadsbos

Het stadsbos wordt voor iedereen. Een plek voor cultuur, rust en avontuur, gebaseerd op het gedachtegoed van Philips. Maar het wordt ook een bos waar de natuur zich kan ontwikkelen. Dit staat in de concept ontwikkelvisie stadsbos Eindhoven, die is opgesteld met bijdragen van ruim 2500 Eindhovenaren.

Wielewaal
Begin 2022 heeft gemeente Eindhoven Landgoed De Wielewaal aangekocht. Met de aankoop van het voormalige landgoed van Frits Philips wil de gemeente van het gebied tussen het Beatrixkanaal en de Boschdijk een aaneengesloten stadsbos maken. Ook Buitenplaats Welschap, de voormalige golfbaan in Meerhoven, is onderdeel van het stadsbos.

Enquête
Bewoners konden vorig jaar hun mening en ideeën bij de gemeente bekend maken. Dat kon onder andere via een digitale enquête. Bewonersvereniging Meerhoven heeft haar leden destijds opgeroepen de enquête in te vullen en hun mening en ideeën ook met ons te delen. Deze input hebben we meegenomen in gesprekken met de gemeente en andere partijen, waaronder de eigenaar van de voormalige golfbaan.

Ontwikkelvisie
Het stadsbos wordt een verzameling van landgoederen (zoals De Wielewaal en Mispelhoef), parken (zoals Philips de Jonghpark) en buitenplaatsen (zoals Welschap). Verschillende zones in het stadsbos zijn bedoeld voor meer reuring, zoals avontuur, sport en spel. Denk aan een uitkijktoren of een fietspad door de boomtoppen. Andere plekken zijn voor rust en natuurontwikkeling, geschikt voor wandelpaden en kleinschalige activiteiten zoals natuureducatie. De visie wordt begin 2024, al dan niet in aangepaste vorm, vastgesteld door de gemeenteraad.

Aandachtspunten
Bewonersvereniging Meerhoven kan zich in het algemeen goed vinden in de conceptvisie. In onze reactie op de conceptvisie hebben wij laten weten blij te zijn dat het accent komt te liggen op cultuur, rust en avontuur. Positief is dat het hele gebied grotendeels toegankelijk blijft (of wordt) voor publiek. We hebben in onze reactie op de visie benadrukt dat voetgangers en fietsers zich optimaal tussen de verschillende gebieden moeten kunnen verplaatsen. Met name de A2/N2 vormt op dit moment een ernstige belemmering voor voetgangers en fietsers tussen Buitenplaats Welschap en de rest van het stadsbos. Extra verbindingsbruggen en/of -tunnels kunnen dit probleem oplossen. Ook hebben we gevraagd om meer aandacht te besteden aan horeca en veiligheid. Tot slot hebben we aangedrongen op terughoudendheid bij het maken van bouwplannen voor buitenplaats Welschap.

Vervolg
Nadat de ontwikkelvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, worden concrete plannen voor het stadsbos uitgewerkt en gerealiseerd. Landgoed De Wielewaal gaat waarschijnlijk vanaf 2025 gefaseerd open.

Concept en illustratie: studio Isis Boot – Ontwerp: Emmy van Lamoen