Grasrijk_dec2014-8461De problemen rond de stadsverwarming stapelen zich op. Niet alleen in Meerhoven, maar ook in de Eindhovense binnenstad. Reden genoeg voor het oprichten van een stichting die opkomt voor de belangen van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven.

Stichting Stadsverwarming Eindhoven is een initiatief van de Werkgroep Stadsverwarming Meerhoven die sinds 2012 actief is. De stichting richt zich specifiek op Eindhoven omdat de situatie in iedere stad anders is. Wel wordt nauw samengewerkt met belangengroeperingen in andere steden en landelijke organisaties. De stichting is opgericht met financiële steun van Bewonersvereniging Grasrijk en Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk.

Misstanden
Energiebedrijf Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens met stadsverwarming 30 jaar lang een ‘aansluitbijdrage’ van ca. € 150 per jaar in rekening. Dit terwijl de aansluitkosten al zijn betaald tijdens de oplevering van de woning. Dit komt neer op ca. € 5000 per huishouden voor zowel koop- als huurwoningen. Daarnaast rekent Ennatuurlijk sinds vorig jaar € 85 per jaar huur voor de warmtewisselaar (afleverset). Deze vormt de verbinding tussen het stadsverwarmingsnetwerk en de binneninstallatie van de warmteverbruiker. De warmtewisselaar is in de meeste gevallen eigendom van de huiseigenaar (en dus reeds betaald) of wordt door bewoners al elders gehuurd. Nog bonter maakt Ennatuurlijk het bij bewoners die zich willen laten afsluiten van stadsverwarming, bijvoorbeeld omdat ze zelf een warmtepomp hebben geïnstalleerd. Zij hebben te maken met forse ‘afsluitkosten’ terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Gesprekken met Ennatuurlijk over deze problemen hebben niets opgeleverd. Ook de lokale en landelijke politiek laten het afweten. Bewoners rest niets anders dan de gang naar de rechter.

Krachten bundelen
Door de krachten te bundelen in een stichting, worden de juridische kosten beperkt en wordt voorkomen dat bewoners in verschillende wijken het wiel opnieuw moeten uitvinden. Op dit moment lopen drie proefprocessen in hoger beroep tegen energiebedrijf Ennatuurlijk in verband met de betwiste jaarlijkse aansluitbijdrage. De uitspraak van de rechtbank wordt eind 2016 verwacht. Vooruitlopend op deze uitspraak, start de stichting in januari 2016 een collectieve actie voor alle gedupeerden in Eindhoven zodat zij hun aanspraken niet verliezen door verjaring.

Meld je aan
Meerhovenaren met stadsverwarming die zich nog niet hebben aangemeld via www.meerhoven.nl/registratie-stadsverwarming-meerhoven/ worden geadviseerd dat alsnog te doen. Begin januari volgt belangrijke informatie voor degenen die zich willen laten vertegenwoordigen door de stichting.