Vrijdag 22 mei 2020 heeft de politie rond 20.30 uur twintig proces-verbalen uitgeschreven voor vijftien jongeren die geruime tijd overlast veroorzaakten op en rond het Meerplein in Meerhoven.

De jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar werden door meerdere agenten ingesloten en kregen proces-verbalen voor onder andere baldadigheid, het onnodig verblijven in portieken, het rijden zonder helm, het rijden in een voetgangerszone en het niet bij zich dragen van een legitimatiebewijs. De jongeren zijn woonachtig in Eindhoven (waaronder Meerhoven) en Veldhoven. De politie heeft de ouders van de meeste jongeren inmiddels gesproken.

Overlast
Meerhoven wordt de laatste tijd geteisterd door jongeren die overlast veroorzaken in en rond het centrum van Meerhoven. Het gaat onder andere om vernielingen, geluidsoverlast, dronkenschap en het achterlaten van rommel. De problemen doen zich met name voor in de nacht en in de vroege ochtend.

Samenwerking
Politie, gemeente, Dynamo Jeugdwerk, het buurtpreventieteam, de winkeliersvereniging en Bewonersvereniging Meerhoven werken nauw met elkaar samen om de overlast een halt toe te roepen. Omwonenden zijn vorige week via een brief opgeroepen om bij overlast direct melding te doen via 0900 8844 en bij direct gevaar 112 te bellen. Daarnaast voert de politie momenteel intensieve controles uit, ook ’s nachts en in de vroege ochtend.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunnen bewoners contact opnemen met wijkagent Erwin van Melis (e-mail: , telefoon 0900 8844) of met Bewonersvereniging Meerhoven via .