Chipmachinefabrikant ASML investeert samen met de overheid tussen 45 en 50 miljoen euro in het beter bereikbaar maken van bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

De bereikbaarheid van delen van Veldhoven en Eindhoven staat onder druk door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven. Het gaat dan onder meer om bedrijventerrein De Run in Veldhoven, waar grote werkgevers als ASML en Máxima Medisch Centrum gevestigd zijn.

De Run
Overheid en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen. Zij investeren gezamenlijk in maatregelen om een aantal dringende knelpunten aan te pakken. Het gaat hierbij om nieuwe vormen van gedeeld vervoer, verbetering van het openbaar vervoer en een flinke opwaardering van fietsvoorzieningen. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd die de bestaande infrastructuur verbeteren, zoals de Kempenbaan-West en de Kempenbaan-Oost.

P+R Meerhoven
Eén van de oplossingen om de bereikbaarheid van De Run te verbeteren, is het verminderen van de drukte op de Kempenbaan door een (tijdelijke) uitbreiding van de Park & Ride Meerhoven. De P+R wordt uitgebreid met 400 tot 1000 plekken voor medewerkers van ASML. Deze medewerkers worden met shuttlebusjes naar hun werk op De Run 1000 of De Run 6000 gebracht. De uitbreiding is van tijdelijke aard, totdat (grotere) P+R locaties in de regio zijn gerealiseerd.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 23 januari organiseert de gemeente Eindhoven samen met de gemeente Veldhoven een informatiebijeenkomst over alle maatregelen uit het bereikbaarheidspakket. Voor deze bijeenkomst ontvangen betrokkenen binnenkort een uitnodiging.

Bron: gemeente Eindhoven. Zie ook: ed.nl.