Eind juni 2020 heeft de gemeente een enquête gehouden onder Meerhovenaren over de toekomst van Meerhoven. Eén ding is duidelijk: Meerhoven wil meer horeca.

Dat Meerhovenaren zich betrokken voelen bij hun leefomgeving blijkt wel uit de enorme respons. Bijna 1000 bewoners hebben de enquête ingevuld en ruim 200 bewoners hebben aangegeven mee te willen denken over hun wijk.

Resultaten
Op de vraag welke voorzieningen bewoners missen in Meerhoven, noemde ruim 58% van de respondenten horeca. Ruim 47% mist (bepaalde) winkels. Ook zou zo’n 20% meer activiteiten en evenementen willen zien. Op de vraag ‘Waar besteed jij als als eerste aandacht aan als je wethouder was?’, staat het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum bovenaan. Door bijna 40% wordt dit punt genoemd. De problemen met afval staan op de tweede plek (28%), gevolgd door onveiligheid (22%). Bewoners voelen zich met name onveilig door hangjongeren die overlast veroorzaken en door inbraken. Maar over het algemeen associëren bewoners Meerhoven met fijn, prettig en rustig wonen. Om op de hoogte te worden gehouden van wat er speelt in Meerhoven, geeft 60% de voorkeur aan de nieuwsbrief van de bewonersvereniging. Daarna volgt de gemeentelijke wijkinfo met 35%. Kanalen als Facebook en de website van de bewonersvereniging werden ook genoemd als belangrijke informatiebronnen. Alle resultaten van de enquête zijn te vinden op de website van de gemeente Eindhoven.

Gebiedsprogramma
Met de resultaten gaat de gemeente aan de slag om te komen tot een gebiedsprogamma Meerhoven dat uiterlijk eind 2020 klaar zal zijn. Met dit programma brengt de gemeente de aandachtspunten voor de komende jaren in beeld. Bewoners die hebben aangegeven mee te willen denken over het gebiedsprogramma, ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale themasessie.