Op 30 april 2018 start de gemeente met het verbeteren van diverse fietsoversteken in Meerhoven. Het gaat met name om het aanpassen van de wegmarkering. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden één à twee weken.

Op diverse fietsoversteekplaatsen in Meerhoven wordt blokmarkering aangebracht. Blokmarkering geeft zowel voor de fietser als ook voor het kruisende (gemotoriseerde) verkeer aan dat er een oversteek is waarbij fietsers op de oversteek voorrang hebben. Op een aantal plekken in Meerhoven ontbreekt die markering nog. Bij andere fietsoversteken wordt de blokmarkering juist vervangen door andere belijning omdat fietsverkeer daar geen voorrang heeft. Verder worden diverse kleine aanpassingen gedaan, zoals het verwijderen van paaltjes.