Om op zoek te gaan naar maatregelen om de geluidshinder van het vliegverkeer terug te dringen, organiseert de luchtverkeersleiding van Vliegbasis Eindhoven in maart en april een masterclass.

Deze is voor mensen die binnen een straal van vijftien kilometer om het vliegveld wonen. De masterclass, waarbij ook een luchtverkeersleider en een piloot betrokken zijn, neemt drie middagen in beslag.

Lees meer op Ed.nl.