De Bosrand – de weg die langs de zuidelijke rand van Bosrijk ligt en de buurten Zandrijk en Grasrijk met elkaar verbindt – is nu nog als een tijdelijke weg ingericht. De gemeente Eindhoven gaat de inrichting van deze weg nu definitief maken. 

Hiervoor heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. De uitgangspunten voor het voorlopig ontwerp zijn eerder besproken met een vertegenwoordiging van bewonersverenigingen in Meerhoven.

Maatregelen
In het ontwerp zitten onder andere de volgende maatregelen:

  • Delen van de bestrating worden in een ander motief gelegd (keperverband in plaats van halfsteensverband). Dit heeft een gunstig effect op het geluidsniveau dat door het verkeer wordt veroorzaakt.
  • Aan weerszijden worden grasbetonstenen aangelegd om te voorkomen dat de bermen stuk worden gereden.
  • Drempels worden aangepast, passend bij Meerhoven.
  • De verkeerssluizen worden aangepast. De doorgang voor auto’s blijft 2,40 meter.
  • Vervangen/aanpassen lichtmasten.
  • Aanplant groen aan weerszijden van de weg (bij wooncluster 18 wordt langs de Bosrand in een latere fase nog meer groen bij geplant).

Reageren
De gemeente wil bewoners de kans geven om binnen twee weken te reageren op het ‘Voorlopig Ontwerp Bosrand’. Het ontwerp is te zien op de website www.eindhoven.nl/bosrand.