Woensdag 24 mei ontving de groep Duurzaam Meerhoven een cheque van 1000 euro als waardering voor haar inzet voor de wijk. De waarderingssubsidies worden jaarlijks door de gemeente toegekend aan buurtinitiatieven die positief bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang in de stad.

Sinds 2015 is een groep Meerhovenaren actief onder de noemer Duurzaam Meerhoven. Zij organiseert een aantal regelmatig terugkerende activiteiten zoals Prik-je-mee (zwerfafval opruimen), Energie en meer (energie besparen en opwekken), Kledingruil (2x per jaar kleding inbrengen en uitzoeken) en Eetbaar Park Meerland (samen het park eetbaarder maken voor mens en dier). Daarnaast zijn de leden van Duurzaam Meerhoven ook regelmatig betrokken bij andere activiteiten in de wijk.

Verbinding in de wijk
Samen aan de slag, mensen uit de wijk leren kennen en samen veerkracht opbouwen, is het motto van Duurzaam Meerhoven. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en met respect voor anderen zorgen zij voor verbinding in de wijk. Daarmee draagt deze enthousiaste groep bewoners bij aan een prettig leefklimaat in Meerhoven.

Bron: gemeente Eindhoven.