Van vrijdag 6 september 9.00 uur tot en met maandag 9 september 2019 5.00 uur voert de gemeente grootschalige werkzaamheden uit aan de Anthony Fokkerweg. Verkeer vanaf Flight Forum richting A2/N2 wordt omgeleid.

De twee rijstroken aan de noordzijde van de Anthony Fokkerweg zijn dan afgesloten. De zuidelijke rijstroken worden gebruikt voor het verkeer richting Flight Forum en Eindhoven Airport. De gemeente adviseert de Anthony Fokkerweg te mijden en de omleidingen te volgen.

Werkzaamheden
De weekendwerkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken van asfalt, het aanbrengen van nieuw asfalt, het aanbrengen van nieuwe markering en het opnieuw slijpen van de detectielussen voor de verkeerslichten. Deze werkzaamheden gaan gepaard met geluidsoverlast.

Achtergrond
Door de toegenomen verkeersdrukte is de bereikbaarheid van de Anthony Fokkerweg en omgeving onder druk komen te staan. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van het hele gebied te verbeteren, voert de gemeente diverse werkzaamheden uit. Om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met  Jerome Verbruggen, uitvoeringscoördinator van de gemeente, tel: 06 43 016 065 of . Op de website www.eindhoven.nl/brainportpark staat gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid en de omleidingen per fase. Lees ook de Wijkinfo van de Gemeente Eindhoven.