Vanaf maandag 28 maart 2022 start de gemeente met de herinrichting van de Bosrand. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De eerste fase start vanaf de inrit bij het Zandkasteel. De werkzaamheden zijn naar verwachting vrijdag 10 juni 2022 afgerond.

De Bosrand is momenteel nog als tijdelijke weg ingericht. Na vijftien jaar is het tijd om deze weg definitief in te richten. De uitgangspunten van het ontwerp zijn ruim drie jaar geleden besproken met de toenmalige bewonersorganisaties (Bewonersvereniging Grasrijk en Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk). Destijds hebben ook bewoners kunnen reageren op de plannen. Op de website van de gemeente staat vermeld welke aanpassingen worden gedaan. De ligging van de weg blijft hetzelfde als nu; alleen de inrichting wijzigt.

Omleidingsroute
Autoverkeer wordt vanaf maandag 28 maart met gele borden omgeleid via Park Forum en de Meerhovendreef. Zie ook: https://live.andes.nl/eindhoven. Vanwege interne miscommunicatie bij de gemeente zijn de werkzaamheden en omleidingsroute niet vooraf afgestemd met Bewonersvereniging Meerhoven. Daarnaast hebben alleen bewoners in Bosrijk een Wijkinfo ontvangen.

Alternatieven
De afgelopen dagen zijn door bewoners diverse suggesties gedaan voor een kortere omleidingsroute:

  • het tijdelijk gebruik van de busbaan tussen het Zandkasteel en de Grassavanne,
  • het tijdelijk opheffen van de 5 minuten wachttijd in de parkeergarage om van Zandrijk naar Grasrijk en vice versa te rijden,
  • het tijdelijk opheffen van ‘de knip’ in de Sliffertsestraat,
  • een tijdelijke doorgang ter hoogte van Echt Welschap.

Bewonersvereniging Meerhoven heeft deze suggesties met de gemeente besproken, maar is na de toelichting van de gemeente tot de conclusie gekomen dat ze niet realistisch zijn.

Toelichting gemeente
Voor het gebruik van de busbaan zouden de kruisingen ter hoogte van het Zandkasteel en de Grassavanne opnieuw moeten worden ingericht. De gemeente vindt deze aanpassingen niet in verhouding staan tot de tijdelijke overlast van omrijden. Het gebruik van de parkeergarage voor doorgaand verkeer (ruim 2000 voertuigen per dag) is vanwege de verkeersveiligheid ook geen goede oplossing. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke doorsteek ter hoogte van de Sliffertsestraat of Echt Welschap. De straten zijn niet ingericht op het verwerken van relatief grote hoeveelheden verkeer hetgeen tot onveilige situaties zou leiden.

Nog een alternatief
Bewonersvereniging Meerhoven heeft nog de suggestie gedaan om na fase 1 een tijdelijke doorsteek (met betonplaten) ter hoogte van het voet/fietspad tussen de Bosrand en de Bosuil te realiseren. De gemeente geeft aan dat op deze locatie inmiddels is gestart met bouwontwikkelingen waardoor deze optie wegens ruimtegebrek helaas ook afvalt.

Advies
Hoewel omrijden vervelend is, wordt iedereen gevraagd om de omleidingsroute via Park Forum en de Meerhovendreef te respecteren en vooral geen gebruik te maken van de busbaan en fietspaden. De overlast en onveilige situaties die hierdoor ontstaan, wegen niet op tegen omrijden. Gebruik voor korte afstanden bij voorkeur de fiets. Voor het doen van boodschappen is winkelcentrum Meerhoven vanuit zowel Grasrijk als Zandrijk met de auto bereikbaar. Bewoners die naar de N2 moeten, kunnen het beste gebruikmaken van de dichtstbijzijnde toerit (Meerhoven Noord of Meerhoven Zuid).