Op maandag 25 februari 2019 start de gemeente Eindhoven met werkzaamheden op de Anthony Fokkerweg tussen Flight Forum en de A2/N2 inclusief de toe-en afritten van de N2. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden 31 december 2020 klaar.

Door de toegenomen verkeersdrukte is de bereikbaarheid van de Anthony Fokkerweg en omgeving onder druk komen te staan. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van het hele gebied te verbeteren, voert de gemeente diverse werkzaamheden uit:

  • aanleggen van een nieuwe toerit richting het zuiden vanaf de Anthony Fokkerweg naar de N2 (ter hoogte van Novotel);
  • verbreden van de Anthony Fokkerweg inclusief bestaande toe-en afritten van de N2 (afslag 29);
  • verbreden van de bestaande brug over het Beatrixkanaal (noordzijde);
  • verleggen fietspad aan de kant van Novotel vanaf het Beatrixkanaal tot de N2;
  • het aanleggen van een nieuwe fietsbrug over de A2/N2 inclusief toeleidende fietspaden;
  • het aanleggen van een fietstunnel aan de westzijde van het Beatrixkanaal.

Fasering
Om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De planning is afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Ter plaatse geven gele borden en tekstkarren informatie over de werkzaamheden en eventuele omleidingen.

Meer informatie
Voor meer informatie, zie de Wijkinfo en tekening.