Komende maand wordt gestart met de realisatie van de laatste grote brug (B5) in Park Meerland. De brug gaat fungeren als fiets- en wandelverbinding tussen Waterrijk en het centrum van Meerhoven. Medio 2021 wordt de brug opengesteld.

De betonconstructie waar de brug op komt te liggen, is inmiddels gereed. De brug wordt in de week van 9 september 2019 in 14 delen aangeleverd op de werklocatie. Aangezien de brugdelen alleen ’s nachts op transport mogen, kan het zijn dat bewoners in de vroege ochtenden van die week enkele vrachtwagens in het park zien rijden.

Werkzaamheden
Op dinsdag 10 september 2019 wordt gestart met het monteren van de brugdelen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting enkele dagen. Daarna worden het brugdek, de aansluitende verharding en de slijtlaag aangebracht. Het aanbrengen van de slijtlaag is zeer weersafhankelijk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de brug in november 2019 gereed.

Openstellen brug
Fietsers en voetgangers die van de brug gebruik willen maken, moeten echter geduld hebben. De brug wordt namelijk pas in het voorjaar van 2021 opengesteld. Begin november 2019 start aannemer Huybregts-Relou namelijk met de bouw van appartementencomplex C3. Omdat dit gebouw dicht bij de brug komt te staan, is het niet veilig om de brug tijdens de bouwwerkzaamheden open te stellen. Dat kan pas wanneer appartementencomplex C3 klaar is.

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie kan contact worden opgenomen met Tim Hermans, uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven, tel: 040 238 2291 of . Voor vragen over de bouw van woontoren B7 en/of appartementencomplex C3 kan men terecht op de website van Ten Brinke.

Bron: Wijkinfo gemeente Eindhoven.