Wethouder Yasin Torunoglu zegt het ‘maximale’ te hebben gedaan om de wijk Meerhoven inspraak te geven in de komst van het politiecomplex naar de Sliffertsestraat in Eindhoven. Ook heeft hij alle ‘relevante’ informatie verstrekt aan de klankbordgroep.

Torunoglu reageert daarmee op de ‘noodkreet’ die zeven van de negen leden van de klankbordgroep aan de gemeenteraad stuurden. Daarin zeggen ze dat hun inbreng niet serieus genomen wordt, dat die ook niet leidt tot wijzigingen aan de plannen en dat ze niet alle informatie krijgen. Ze hebben daarom hun medewerking aan de klankbordgroep opgeschort. Raadslid Mary-Ann Schreurs heeft vragen gesteld over het samenspraakproces.

Lees meer op Ed.nl.