De gemeente Eindhoven heeft besloten om ook deze winter een noodopvang voor dak- en thuislozen te realiseren op Trade Forum, het braakliggend terrein achter P+R Meerhoven. Daarnaast start de gemeente een proef met kortdurende opvang van dakloze EU arbeidsmigranten in een kleiner paviljoen naast de winternoodopvang. Deze proef start in november en duurt tot augustus 2024.

In de winternoodopvang is plaats voor maximaal 70 daklozen uit de regio Eindhoven. De opvang gaat open op het moment dat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt. Meestal is dat in november. Tussen 16.00 en 8.00 uur kunnen daklozen hier slapen, douchen en een eenvoudige maaltijd krijgen. De winternoodopvang blijft staan tot het ’s nachts niet meer vriest. Meestal is dit rond eind maart.

Pilot kleinschalige kortdurende opvang
Daarnaast start de gemeente een proef met kortdurende opvang van dakloze EU arbeidsmigranten in een kleiner paviljoen naast de winternoodopvang. Er is plek voor 10 tot 15 dakloze arbeidsmigranten die hier ook overdag kunnen blijven. Doel van de opvang is voor deze groep om tot rust te komen, een stap te zetten naar werk, of terugkeer naar het land van herkomst in gang te zetten. Zij krijgen in deze opvang extra ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen. Een verblijf kan enkele dagen tot maximaal zes weken duren. Deze proef start in november en duurt tot augustus 2024. Het Leger des Heils neemt de uitvoering van deze opvang op zich.

Overlast
De gemeente neemt verschillende maatregelen om de overlast te beperken. Vorig jaar is een beheergroep opgericht, die ook dit jaar actief blijft. De beheergroep bestaat uit buurtbewoners, de gebiedscoördinator van de gemeente, politie, Springplank040, Leger des Heils, vertegenwoordigers van gemeente Veldhoven en leden van Bewonersverenigingen Meerhoven en Mooi Zeelst. Andere maatregelen zijn 24-uurs beveiliging op locatie, aanwezigheid van politie en handhaving in de omgeving en de inzet van een surveillancewagen voor en na de openingstijden, die actief daklozen aanspreekt wanneer dat nodig is. Er is extra inzet voor het opruimen van zwerfvuil rond de locatie. De gemeente neemt ook de ervaringen van vorig jaar mee in de plannen.

Aanvullende opvang
Er is in Eindhoven een tekort aan huisvesting, waaronder opvangplekken voor kwetsbare doelgroepen. Daarom overweegt de gemeente de komende twee jaar aanvullende opvang op Trade Forum te realiseren. De gemeente neemt hierover later een besluit.

Meer informatie
Direct omwonenden hebben een Wijkinfo ontvangen. Kijk voor meer informatie op de website www.eindhoven.nl/winternoodopvang.