Sinds vorige maand is door zangkoor Meerhoven Old Stars nieuw leven geblazen in vereniging Zangrijk. Vijfendertig enthousiaste dames en heren komen wekelijks bijeen om te zingen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het zangkoor Meerhoven Old Stars was sinds vorig jaar actief met subsidie van voetbalvereniging DBS, maar gaat nu zelfstandig verder als vereniging. Marga van Dijck, voorzitter van Zangrijk: “Wij zingen iedere donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de kantine van DBS. Het repertoire is laagdrempelig, want het gaat om het plezier in het samen zingen. We zingen mooie canons, pop/folk/ballads van vroeger en nu. Door de goede ontwikkeling van het koor bouwen we ook uit naar meerstemmige muziek. We laten ons hierin uitdagen door onze dirigente Caroline Chamboné”.

Nieuwe leden
Van Dijck: “Wij hopen veel nieuwe leden te mogen begroeten, want samen zingen is gezellig, je bent van de straat, het bindt en verbroedert. Bovendien werkt het bloeddrukverlagend en het ontstresst. Zing je graag en wil je kijken of Zangrijk iets voor jou is, dan kun je altijd een keer een repetitie bijwonen. Wij verwelkomen graag belangstellenden. Je hoeft je vooraf niet aan te melden, dat kun je doen net even voor tienen, voordat we starten”. De eerste repetitie van het nieuwe seizoen start op donderdag 23 augustus 2018 om 10.00 uur. Locatie: kantine voetbalvereniging DBS, Het Schaapsdijk 109 in Meerhoven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van vereniging Zandrijk.